06 54 724 741 info@sandecosta.nl

 pour le français défiler vers le bas

3

Werkervaring

1994 – heden

Tolk in de Franse taal
San de Costa, Eindhoven

2013

Docent Franse taal, De Korenaer, school voor voortgezet speciaal onderwijs, Eindhoven

1994 – heden

Tolk/Vertaler in de Franse taal voor psycho-traumatische hulpverlening, Reinier van Arkel Groep, Psycho-Trauma Centrum Zuid Nederland

1994 – heden

Tolk/Vertaler in de Franse taal voor de advocatuur

2009 – heden

Tolk/Vertaler in de Franse taal voor de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND), Nederland

1994 – heden

Tolk in de Franse taal – consecutief of simultaan – op diverse werkgebieden, onder meer GGZ, politie, straf – en vreemdelingenzaken in gerechtshoven

Opleidingen

2011 – 2021

Verschillende cursussen Frans – Nederlands

1995 – 1996

Juridisch gerechtstolk Frans
Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers (SIGV), Utrecht

1972 – 1978

Vijf jaar VWO, eindexamen HAVO
Eindhovens Protestants Lyceum, Eindhoven

Cursussen

2021

Cursus verhoortolk PEOC (19 PE)

2019

Dilemmatraining tolken IND (2 PE)

2019

Civiel Recht – ITV (140 PE)

2016

Tolken in de jeugdzorg – KTV (10 PE)

2016

Tolkethiek – KTV ( 4 PE)

2016

Drugs en Drugshandel – Wetgeving en problematiek – KTV (2 PE)

2016

Internationale bescherming voor de rechten van de mens – EBTV (10 PE)

2015

Verbindend onderhandelen – Avila Coaching (12 PE)

2015

Verbindend communiceren – Avila coaching (11 PE)

2015

Masterclass Franse Grammatica – KTV (6 PE)

2015

Wapenwetgeving en wapenmunitie – SIGV (6 PE)

2014

Secundaire traumatisering & burn-out en kernkwaliteiten – KTV (7 PE)

2014

Geheugentraining – KTV (6 PE)

2011 – 2013

Medische terminologie – LOI (240 PE)

2011

Tolken in de Geestelijke Gezondheidszorg, Wereldpraktijk, Utrecht (6 PE)

2011

Cursus Mind-map voor tolken en vertalers ,  Tolken Select opleidingen, Zeewolde(16 PE)

2011

Beter omgaan met (lastige) mensen, Tolken Select opleidingen, Zeewolde (12 PE)

Registraties

2009 – 2024

Definitief ingeschreven als beëdigd tolk Frans in het kwaliteitsregister ‘Register Beëdigde Tolken en Vertalers’ (www.bureaubtv.nl)

2003 – heden

Aangemerkt door het Tolk – en Vertaalcentrum Nederland als preferred supplier in de franse taal op de volgende gebieden: GGZ tolk, politietolk, en tolk in strafzaken

Experience professionelle

SERVICES DE LA LANGUE NEERLANDAISE

 

1994 – 2020

Interprète néerlandais – français

San de Costa, Eindhoven

2013

Professeur de français, De Korenaer, école pour l’enseignement spécial secondaire, Eindhoven

1994 – 2020

Traducteur, interprète pour le centre d’aide psychologique et post-traumatique, Groupe Reinier van Arkel, Psycho-Trauma Centrum Zuid Nederland

1994 – 2020

Traducteur, Interprète néerlandais – français pour le domaine juridique

2009 – 2020

Traducteur, Interprète néerlandais – français pour le service d’immigration et Naturalisation (IND)

1994 – 2020

Interprétation consécutive et simultanée  néerlandais – français, dans les différents domaines notamment soins psychiatriques et médicale, police, procédures pénales, matière d’immigration, dans les cours de justice.

Formation

2011 – 2019

Différents cours  français / néerlandais

1995 – 1996

Interprète de justice
SIGV Utrecht

1972 – 1978

Enseignement secondaire
Eindhoven Protestants Lycée, Eindhoven

 

Cours

2019

Entrainement dilemme interprète service d’immigration (2  EP – points d’éducation permanente)

2019

Droit Civil –Université des sciences appliquées pour interprètes et traducteurs (140 EP)

2016

Interpréter dans le services sociaux pour les jeunes/ DASS – KTV (10 PE)

2016

Interprétation et morale – KTV ( 4 PE)

2016

Drogue et trafic de drogue – loi et problématique – KTV (2 PE)

2016

La Protection internationale des droits de l’homme – EBTV (10 PE)

2015

Négociation et Liaison – Avila Coaching (12 PE)

2015

Communication et Liaison – Avila coaching (11 PE)

2015

Master class grammaire française – KTV (6 PE)

2015

Législation sur les armes et mutions – SIGV (6 PE)

2014

Traumatisme secondaire  & burn-out en qualités de base – KTV (7 PE)

2014

Entraînement mémorisation – KTV (6 PE)

2011 – 2013

Terminologie médicale  – LOI (240 PE)

2011

Interprétation dans les soins psychiatrique, Wereldpraktijk, Utrecht (6 PE)

2011

Cour de Mind-map voor interprètes et traducteurs ,  Tolken Select opleidingen, Zeewolde(16 PE)

2011

Mieux interagir avec des gens (difficiles), Tolken Select opleidingen, Zeewolde (12 PE)

Enregistrements

2009 – 2024

Enregistré définitivement comme interprète assermenté français dans les registres de qualité ‘Registre Interprètes  et Traducteurs’ (www.bureaubtv.nl)

2003 – 2020

Qualifié par le Centre d’Interprètes et Traducteurs  Hollande ( TVCN) comme preferred supplier en langue française et néerlandais dans les domaines suivants : soins psychiatrique, police, et en justice