06 54 724 741 info@sandecosta.nl

 pour le français défiler vers le bas

3

Over mij

Opgegroeid in een gezin met een Nederlandse moeder en een van oorsprong buitenlandse vader, heb ik mij  al heel jong aangetrokken gevoeld tot andere culturen. Andere normen en waarden vind ik eerder boeiend dan storend. Ik heb mij altijd geïnteresseerd in het zoeken naar overeenkomsten tussen verschillende mensen en culturen. In mijn dagelijks leven probeer ik mensen te verbinden met elkaar. In mijn werk als tolk kan ik mensen met elkaar verbinden doormiddel van taal.

Nadat ik tien jaar in Frankrijk heb gewoond, begon ik in 1994 te werken als tolk in de Franse taal. Doordat ik in mijn werk te maken krijg met mensen uit allerlei verschillende landen, verdiep ik mij steeds weer opnieuw in de sociale-, politieke- en culturele achtergronden van mijn cliënten. Ik vind het erg belangrijk om te beseffen wat er eventueel zou kunnen spelen buiten hetgeen wordt uitgesproken. Bepaalde gewoontes in Nederland kunnen immers als tamelijk ongepast worden gezien door iemand uit een hele andere cultuur. En natuurlijk ook andersom. Als tolk kan ik helpen om een gesprek zo te laten lopen, dat mensen elkaar niet alleen verstaan, maar ook werkelijk begrijpen.

Qui suis-je

Grandi dans une famille avec une mère néerlandaise et un père d’origine étrangère, j’ai été  déjà attirée très jeune par d’autres cultures. Je trouve d’autres normes et valeurs plus tôt fascinant que gênant. Je me suis toujours intéressé à trouver les similitudes entre entre les différentes peuples et  cultures. Dans ma vie quotidienne, j’essaie de connecter des gens entre eux. Dans mon travail comme interprète, je peux connecter des gens à travers la langue.

 

Apres avoir vécu pendant dix ans en France, j’ai commencé à travailler comme interprète en 1994. Dans mon travail, j’ai affaire avec des gens provenant d’un éventail de pays. Par conséquent je me documente sans cesse sur le milieu social, politique et culturel de mes clients. Je pense qu’il est très important de se réaliser ce qui pourrait éventuellement jouer un rôle en dehors de ce qui est prononcée. Certaines habitudes en Hollande peuvent être considéré comme inapproprié dans une autre culture. Et bien sur aussi dans l’autre sens. Comme interprète, je peux vous aider pour que vous vous comprenez et vous comprenez également.